Svenska Hockeyskolan

Svenska Hockeyskolan bildades 2015 med värdegrunden ”Hockey är livet”. Med denna värdegrund som fundament erbjuder vi våra klienter tjänster som kommer utbilda och vägleda dem för ett liv både som aktiva hockeyspelare och som individer. Svenska Hockeyskolan drivs att ett arbetssätt där innovativa och kreativa metoder ligger i fokus. Vi lägger vikt vid att deltagarna ska få individuell feed back utifrån sina färdigheter. En röd tråd i Svenska hockeyskolan är att vi utbildar med inriktning på säkert spel. Alltför många spelare får sluta sina karriärer på grund av skador och även om det inte finns några garantier, tror vi att genom att lära spelare ett säkert spel kan riskerna för skador minimeras.

Svenska Hockeyskolan har sitt kontor i Stockholm och har även samarbetspartners i övriga delar av landet. Vidare arbetar Svenska Hockeyskolan internationellt med bland annat kontakter i USA och Kanada. Detta gör att Svenska Hockeyskolan har kunskapen, kontakterna och nätverket som kan öppna dörrarna för individers framtid, nationellt såväl som internationellt.

Utmärkande för Svenska Hockeyskolan är att samtliga instruktörer har gedigen utbildning och mångårig erfarenhet att utbilda, utveckla och förädla spelare i alla åldrar och på alla nivåer samt har erfarenhet av att vara professionella hockeyspelare i såväl Sverige som utomlands. Detta gör att Svenska Hockeyskolan har en unik position gällande utbildning och vägledning av såväl individer som lag, oavsett deras nivå i dagsläget.