Sommarhockey 2020

Sommarhockey Visby 2020

Mer Info

Mer info kommer

Mer info kommer

Mer info kommer

• Svenska Hockeyskolan (SHS) ser fram mot att arbeta med varje enskild spelare och ta dem ur sin bekvämlighetszon, tänja på deras gränser och se till att de ges förutsättningar att bli så bra de kan under tiden de utvecklas inom den ädla sporten hockey.

• SHS är särskilt inriktad på att utbilda, utveckla och förädla spelares specifika färdigheter men också att öka förståelsen för själva spelet.

• SHS är övertygade att korrekta instruktioner, rätt teknik och repetitioner ger optimal inlärning.

• SHS innovativa och kreativa inlärningsmetoder samt vårt pedagogiska förhållningssätt är nyckeln till alla spelares utveckling.

• SHS alla instruktörer arbetar med stolthet utifrån spelarens perspektiv.

• SHS vill skapa en unik mix mellan isträningar, off-ice träningar och teori, samtal och social samvaro som skall engagera nöjda och trygga spelare.