Höstlovshockey vecka 44

Svenska Hockeyskolan (SHS) driver camper med fokus på individuell utveckling av färdigheter och på att lära spelare ett säkert spel.

Camperna bedrivs och leds av SHS instruktörer, vilka leds av visionen att korrekta instruktioner, rätt övningsval, rätt teknik och upprepningar ger optimal inlärning. Instruktörerna drivs av innovativa och kreativa metoder och deras pedagogiska förhållningssätt till spelaren anser vi är nyckeln till alla spelares utveckling. SHS försäkrar att alla spelare får detaljerad individuell feedback på sin utveckling i syfte att maximera inlärningsprocessen.

Målsättningen för Svenska Hockeyskolan är att alla spelare ska lämna våra camper med ett nyvunnet självförtroende i sitt spel.